ANNONS

“För att genomföra skolstarten i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, kommer vi den 18 augusti att samlas klassvis utomhus på skolgården eller annan anvisad plats”, skriver Jerker Olofsson, resultatenhetschef på bildningsförvaltningen
Foto: Pär Sönnert

Annorlunda skolstart för Avestaelever

AVESTA På tisdag, den 18 augusti, är det skolstart för grundskoleeleverna i Avesta kommun. Det kommer dock att bli en något annorlunda skolstart i år.

Med anledning av den pågående coronapandemin, med de restriktioner som finns, så blir det en annorlunda skolstart för kommunens grundskoleelever på tisdag. Dessutom kommer ett par traditioner inte att kunna upprätthållas på skolorna i kommunen.

“För att genomföra skolstarten i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, kommer vi den 18 augusti att samlas klassvis utomhus på skolgården eller annan anvisad plats. Eventuella avsteg från detta meddelas särskilt av respektive skola”, skriver Jerker Olofsson, resultatenhetschef på bildningsförvaltningen, i ett inlägg på Avesta kommuns hemsida.

Han påpekar även att man behöver “hålla nere föräldrars medverkan under dagen till ett absolut minimum”, för att undvika att det uppstår trängsel samt att undvika att alltför många människor vistas i samma lokaler under den första skoldagen.

Däremot ombeds de föräldrar till barn som börjar årskurs ett och förskoleklass, som vill delta mer än på utomhussamlingen, att kontakta skolan i fråga för att kunna planera hur det ska kunna gå till. För de övriga årskurserna kommer dock skolstarten att genomföras utan andra vuxna i skolan än personalen.

“I övrigt genomför vi skoldagarna under höstterminen tillsvidare med samma restriktioner och rutiner som under slutet av vårterminen avseende handtvätt, och åtgärder för att så långt det går undvika trängsel, samlingar och situationer som kan leda till smittspridning”, skriver Jerker Olofsson.

Han påpekar även att det är upp till var och en av de enskilda skolorna att svara på frågor om hur man har valt att anpassa skolstarten och undervisningen i allmänhet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 34, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS