Annonsera företag

Bokning

Vill du boka en företagsannons? Med en annons hos oss når du hela 104 600 hushåll med 102 000 läsare (källa: RAM v52/53 2020 och v2 2021)! Du kan välja att annonsera lokalt i någon av våra editioner eller genomgående i alla fem editionerna:

Avesta/Norberg (15 700 hushåll)
Borlänge (26 100 hushåll)
Falun (28 600 hushåll)
Hedemora/Säter (14 700 hushåll)
Ludvika/Smedjebacken (19 500 hushåll)

Ludvika/Smedjebacken och Gemensamma paketet:
bokas senast tisdag kl 14.00 före utgivningsdag.

Hedemora/Säter, Avesta/Norberg bokas senast tisdag kl 15.00 före utgivningsdag
och Borlänge och Falun bokas senast tisdag kl 17.00 före utgivningsdag.

E-post annonsmaterial: annons@annonsbladet.com
Bokningar av annons till resp. säljare. 

Allmänna upplysningar

Annonsbladet Dalarnas ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Betalningsvillkor:
15 dagar netto. Faktureringsavgift tillkommer.
Alla priser är exkl. moms. I priset ingår annonsproduktion,
4-färg och publicering på internet. Vid utebliven betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Lämna annonsmaterial

Färdig annons (PDF)

Tabloid:
Färdiga annonser ska vara i PDF-format, minst 200 dpi och i CMYK.
Använd gärna ICC-profilen ”Dagspress_26v5”. Den kan du ladda hem här.
Sommarguiden:
Färdiga annonser till Sommarguiden ska vara i PDF-format i minst 300 dpi och i RGB.

Annonsen mailas till:
annons@annonsbladet.com
Kom ihåg att ange följande information:

 • För vilken annonsör materialet gäller
 • Vilken vecka annonsen ska vara med
 • Ansvarig säljare på Annonsbladet
 • Kontaktperson vid eventuella frågor om annonsmaterial
Öppet dokument (löst annonsmaterial)

I produktionen av Annonsbladet använder vi oss av Adobe InDesign i PC-miljö.Vi kan ta emot material från följande program:

 • Adobe InDesign, upp till version CS 5,5 (idml-fil fungerar från nyare versioner).
 • Kom ihåg att bifoga eventuella bilder och typsnitt.
 • Adobe Photoshop, alla versioner
 • Adobe Illustrator, upp till version CS 5,5

Annonser skickade som Word-dokument går bra för påseende och fungerar som manus. Dessa Word-dokument måste vi sätta om i Indesign. Finns bilder med måste dessa bifogas separat i mailet. Har du annons gjord i annat program? Kontakta oss så löser vi detta.

Tekniska specifikationer

Bilder
Vi tar gärna emot bilder som ska vara med i annonser. Bilder som skickas via mail måste ha en upplösning på minst 200 dpi (300 dpi till Sommarguiden) och vara sparade som JPG, TIFF eller PSD.
Vi scannar även in bilder (papperskopior eller dylikt) som skickas med vanlig post eller lämnas på kontoret.
Vi kan som regel EJ använda bilder tagna direkt från hemsidor då de har för låg upplösning (bilden på hemsidan blir ca 1/3 av storleken i tryck).

Typsnitt
Bifoga alltid i annonsen använda typsnitt, alternativt konvertera dem till banor. Har du ej möjlighet till detta eller om du inte vet hur du ska göra – kontakta oss!

Lämna material
Vi kan ta emot material på många olika sätt. Välj det som passar dig bäst. Kontakta alltid en säljare innan du skickar material. Vi tar inget ansvar för ej beställt material.

E-post: annons@annonsbladet.com
Postadress: Annonsbladet, Box 171, 781 22 Borlänge
Besöksadress: Hugo Hedströms väg 24, Borlänge

Kom ihåg att ange följande information:

 • För vilken annonsör materialet gäller
 • Vilken vecka annonsen ska vara med
 • Ansvarig säljare på Annonsbladet
 • Kontaktperson vid eventuella frågor om annonsmaterial

Har du frågor eller är du osäker över något – kontakta oss! Vid tekniska frågor ring 0243-921 00, för övriga annonsfrågor kontakta din närmaste försäljare.