ANNONS

E-handels experten Anna Nordlander, föreläste under rubriken Amazon hot eller möjlighet ? Kjell Bergqvist, projektledare för Ökad Handelskraft och Samverkan, Falun Borlänge regionen, höll i föreläsningen som även sändes digitalt på flera andra orter.
Foto: Veronica Rigtorp

Amazon – hot eller möjlighet?

Världens största näthandelsföretag etablerar sig i Sverige. Fara eller framtid för företag i regionen?

– Se inte bara Amazon som ett hot, jag tror fortfarande den fysiska handeln har sitt berättigande, säger e-handelsexperten Anna Nordlander.
Anna Nordlander, en av Sveriges främsta Amazon-experter, föreläste om detta på plats i Borlänge och föreläsningen livesändes i Ludvika, Smedjebacken, Gagnef, Falun och Säter.
– E-handelns framväxt har fullkomligt exploderat de senaste månaderna. Möt det genom att utveckla den fysiska butiken, så att den går parallellt med näthandeln, inleder Anna Nordlander sitt föredrag på Fryshuset i Borlänge.

Hon var vd på företaget The Friendly Swede, som bygger all sin verksamhet på Amazon.
The Friendly Swede var ett av de första svenska företagen att sälja fysiska produkter via Amazon.
Anna Nordlander lämnade vd-posten 2016, men är fortfarande delägare, utan operativa uppgifter.
Sedan dess föreläser hon om hur företagare kan expandera internationellt genom att sälja via Amazon, och hon ämnar också ge en nyanserad bild av e-handelsjättens fördelar och nackdelar.

Projektledaren Kjell Bergqvist tar vid i samma fråga.
– Det finns både en oro och en nyfikenhet kring Amazon. Människors köpbeteenden har förändrats de senaste åren och förändringen har skett i ännu snabbare takt på grund av pandemin.
– Det är naturligtvis väldigt viktigt för den fysiska handeln i regionen att ha en bild av vad som händer och att tankar väcks kring hur man kan möta upp den ökade konkurrensen, utvecklar Kjell, vars projektledarroll hittas i “Ökad Handelskraft och Samverkan” som finansieras av bland andra Tillväxtverket och Region Dalarna.

Projektet har skapats till följd av att den digitala omställningen sker i allt snabbare takt, och det är även inom ramarna för samma projekt som föreläsningen anordnas.
Ambitionen är i korta termer att ge företag inblick i nya förutsättningar som kan komma att påverka hur man driver företaget framåt.

För att stärka små och medelstora företag i handel- och servicenäringen till ökad konkurrenskraft kommer projektet erbjuda kompetensutveckling och företagsrådgivning.
Omvärldsbevakning och workshops blandas med utbildning i digitalisering, värdskap, hållbarhet och marknadsföring
Amazon har bekräftat att man kommer att lansera en sajt och ett lager i Sverige.

Vad betyder det att världens största marknadsplats inom e-handel, och dess enorma utbud, blir mer lättåtkomligt för konsumenter?
Är det ett hot eller är det en möjlighet för företag inom handels- och servicenäringen i regionen?
Oavsett åhörarnas förkunskaper om Amazon guidade Anna Nordlander via kunskap och skärpa.
Hon spår att alla kommer att behöva förhålla sig till Amazon. Att det går inte att blunda för denna kraftfulla försäljningskanal riktad mot svenska konsumenter och företagare.
Nordlander förklarade hur e-jättens plattform fungerar, vilken innefattar många parametrar.

På Amazon säljer man via två metoder. FBA (Fulfillment by Amazon) innebär att Amazon håller lager av företagarens produkter, säljer och levererar. Det andra alternativet är att företagaren gör allt själv (fast på Amazons sätt). Vad gäller moms och andra exporttekniska frågor är det alltid förtagaren som har ansvaret.
Enklast inledningsvis sägs vara ett konto där man själv sköter allt, ett så kallat FBM (Fulfillled by Merchant).
Kostnaden hos Amazon varierar men enkelt uttryckt tar de en månadsavgift plus kommission som varierar mellan produktgrupper.
– Se inte bara Amazon som ett hot, jag tror fortfarande den fysiska handeln har sitt berättigande. Som till exempel den personliga servicen och kunnandet.
– Fokusera därför mycket på upplevelsen i den fysiska butiken, tipsar e-handelsexperten Anna Nordlander.

Sex områden:
1) Fokus på kunden
2) Allt du kan sälja
3) Olika sätt att sälja FBA-FBM-SFP
4) Prime – om du är storsäljare
5) Produktfokus – allt är uppbyggt efter produkt
6) Amazon algoritm – försäljning kundnöjdhet

Källa: Anna Nordlander.

Fakta
Amazon är ett amerikanskt e-handels- och molntjänstföretag baserat i Seattle, Washington, grundat av Jeff Bezos 1994. Techjätten är världens största detaljhandelsföretag på internet, sett till intäkter och marknadsvärde.
Källa: Wikipedia

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS