ANNONS

Norbergs kommun har, genom miljö- och byggförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram ett program för utveckling av centrala Norberg.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Allmänheten får tycka till om hur centrala Norberg ska utvecklas

Centrala Norberg ska utvecklas och nu vill man få in idéer och synpunkter från allmänheten innan arbetet med själva skissarbetet påbörjas.

Norbergs kommun har inlett ett arbete med att ta fram ett program genom miljö- och byggförvaltningen. Nu har en hemsida skapats för projektet bland aktuella projekt på plan- och byggenheten. Den aktuella sidan hittas via Norbergs kommuns hemsida och nu får ortsbor komma med förslag.

Idéerna behöver inte bara handla om byggnationer utan kan även gälla parker, gångstråk, rekreationsområden med mera skriver man på kommunens hemsida. Genom medborgardialogen hoppas man få svar på några frågeställningar men även spontana idéer och andra synpunkter välkomnas.På den aktuella hemsidan kan den som vill skriva ut kartor som underlag att skriva och rita på. Men det går även bra att skicka in egna skisser, lappar eller annat för att förklara sina synpunkter.

Erika Flygare planarkitekt vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, är projektledare för det aktuella projektet.
– Vi har ju en gemensam organisation för Fagersta, Avesta och Norberg och i Avesta har vi jobbat med flera liknande projekt, bland annat ett program för Krylbo, 2014-2015. Det inleddes med en stor medborgardialog som lade grund för arbetet, säger Erika Flygare vid ett telefonsamtal.
Projektet som påbörjades under 2014, då det var valår, använde skolorna sedan som ett övningsprojekt i demokrati.
Avsikten med programmet var bland annat att göra Krylbo miljövänligare men också att öka ortens attraktivitet för näringsliv och verksamhetsetablering samt för boende och besöksnäring.

Ett annan utvecklingsplan var hur centrum på sikt kan växa mot sjön Noren och västerut på andra sidan Norbergsån. Något som Norbergs kommun tog fram genom miljö- och byggförvaltningen och i samarbete med Smideman Arkitekter AB. Planen antogs av Norbergs kommunfullmäktige i april 2018.
– Projektet inleddes med en stor medborgardialog och i Norberg lämnade mellan 200-300 personer förslag, säger Erika Flygare.

Nu ska den aktuella medborgardialogen angående utveckling av Norbergs centrum ligga till grund för ett program. På frågan hur de kommer att gå vidare med de förslag som kommer in svarar Erika Flygare att de har möten med representanter från olika nämnder, föreningar och allmänhet. Det skickas så småningom ut på samråd.
– Det ska bli jättekul och se vad vi får in för någonting. Normalt brukar vi ha möten och bjuda in folk, men nu har vi coronapandemin och får göra det den här vägen i stället.

Frågeställningarna som kommuninvånarna kan utgå ifrån är:
Vad ser du som centrala Norbergs främsta tillgångar och hur kan vi utveckla dessa till något ännu mer positivt? Finns det något som har potential för framtiden även om det kanske inte är en tillgång idag? Finns problemområden i centrala Norberg och har du förslag på hur dessa kan förbättras? Finns det delar av centrala Norberg som du tycker borde vara bilfria? Har du andra idéer, synpunkter eller tankar för centrala Norberg?

För att kunna gå vidare och arbeta fram ett förslag till program behöver miljö- och byggförvaltningen ha synpunkter och förslag senast den 15 mars.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS