ANNONS

Här byggs ett nytt äldreboende med 36 platser samt förskola på uppdrag av Gamla Byn, något som kommer underlätta i att på sikt kunna uppfylla önskemål om man var man vill bo eftersom antalet platser på äldreboenden i centrala Avesta är för få.
Foto: Rebecca Linder

Äldreomsorgen får godkänt av de flesta

AVESTA. De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg i kommunen. Men det finns såklart saker som kan bli bättre.

– Vi jobbar med förbättringar hela tiden. Det här ger oss en hint och är något vi kommer granska framöver i detalj, säger Anna Nurmilehto, vård- och omsorgschef.
Socialstyrelsens nya enkätundersökning om äldreomsorgen i landets kommuner har presenterats. I Avesta svarade 60 procent av dem som har hemtjänst i kommunen på enkäten. De svarade antingen själva, med hjälp av en anhörig eller enbart av en anhörig. Totalt sett är 86 procent av dem mycket nöjd eller ganska nöjd med hemtjänsten. Enbart tre procent är missnöjda.
När det gäller äldreboendena är det 42 procent som svarat. 76 procent av dem uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta är något under den nationella nivån på 81 procent.

– Vi konstaterar att vi håller oss ungefär där vi brukar ligga. Det är absolut ingen katastrof och heller inte hundra procent. Det är lite tråkigt att det är så dålig svarsfrekvens, säger Anna Nurmilehto, vård- och omsorgschef.
Hon menar att syftet med enkäten är att få en så bra helhetsbild över verksamheten som möjligt och att de ska kunna få en bild över vad som de behöver jobba extra med att förbättra. En högre svarsfrekvens skulle också ge en något tydligare bild. Nu när ganska få svarar kan en eller par svar slå ganska hårt i statistiken.
En fråga i enkäten berör tidsaspekten och om personalen har tid till att utföra de arbetsuppgifter som de ska. Inom hemtjänsten så har 85 procent uppgett att personalen utför sina arbetsuppgifter ganska bra eller mycket bra. 81 procent uppger att personalen kommer på avtalad tid och 85 procent tycker att de har tillräckligt med tid för att kunna utföra arbetet som behövs.

Anna Nurmilehto, vård- och omsorgschef.

– Vår personal är duktig och kompetent. Våra brukare upplever aldrig nästan aldrig att personalen är stressade, trots att personalen själva upplever att det är stressigt. Har man ett bra bemötande, från alla håll, så får man också positiva förändringar på köpet, säger Anna Nurmilehto.
74 procent av de svarande på äldreboendena uppger att de fick plats på det äldreboende som de ville bo på medan 24 procent inte fick det. Här menar Nurmilehto att de inte kan göra så väldigt mycket och att det är oerhört svårt att tillgodose exakt allas behov och önskemål.
– Har man bott centralt i hela sitt liv är det förståeligt att man inte vill flytta och vice versa. Samtidigt så kan vi inte ha tomma lägenheter. Jag tror nästan inte det är någon kommun som kan garantera att alla får bo där de vill. Nu har vi också haft lite dåligt med platser i centrala Avesta. Det kommer att bli bättre nu när vi får 36 nya platser som just nu håller på att byggas, säger Anna Nurmilehto.

19 procent tycker att möjligheterna till utomhusvistelser är dåliga, medan 64 procent tycker att de är bra. Här kan man se en förbättring mot föregående år – då cirka 30 procent var missnöjda och tyckte att möjligheterna till utomhusvistelse var dåliga.
– Vi har fina utegårdar vid våra äldreboenden och alla ska ha möjlighet att komma ut dagligen. På sommaren är de ofta ute mellan måltiderna, vintertid är det inte lika attraktivt att komma ut. Det gäller för oss att tänka aktivt och fråga de boende om de vill ut, för det är ju också väldigt individuellt.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 41.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS