ANNONS

Äldreomsorgen i Borlänge behöver en nystart

Vi Moderater vill stärka äldres rätt till ett värdigt liv, detta handlar i grunden om trygghet och välbefinnande, detta handlar i grunden om trygghet och välbefinnande, som utgörs av flera delar – att tillhöra en gemenskap och att bryta ofrivillig ensamhet, inflytande och valfrihet samt service och omtanke. De äldres behov ska komma i första hand. Valfrihet och mångfald inom äldreomsorg och Lagen om valfrihetssystem (LOV) existerar inte i Borlänge idag, det behöver vi införa för att stärka tryggheten för våra äldre.

För att möta äldreomsorgens nuvarande problem krävs ett nytänk, en omfattande strukturförändring. Den samlade äldreomsorgen ska vara av hög kvalitet.
Vårt välstånd kommer från flit och företagsamhet och ska inte tas för givet, jobben är den primära lösningen även för en fungerande äldreomsorg. Med fler i jobb kommer vi att ha mer resurser till våra äldre. Min vision är att hela Borlänge ska arbeta.

Äldre ska ha inflytande över sitt eget liv och t.ex. kunna välja vilken tid man vill äta frukost och kunna ta ett glas vin till middagen. Vi Moderater vill bryta äldres ensamhet och undernäringen inom äldreomsorgen måste bort. Det finns många äldre som är för friska för vårdboende, som upplever ensamhet och otrygghet och inte vill bo kvar hemma. För dem ska det finnas alternativ, vi behöver utveckla våra äldreboenden så att det finns olika och kombinerade boendeformer samt tillgänglig hemtjänst. Många äldre uppskattar även centralt boende med närhet till restauranger och aktiviteter. För de som hellre vill bo kvar hemma, behöver vi en mer utbyggd mobil hemsjukvård för de mest sjuka, en mer nära vård och omsorg. Självklart i samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. En utökad hemsjukvård kan samplaneras med landstinget och kommer att vara mer värdigt för patienten, med mindre risk för smitta på sjukhus och korttidsboenden.

Oplanerade vårdtillfällen i slutenvården kan minimeras med hjälp av detta. I Borlänge ska äldre behandlas med respekt.
Inom äldreomsorgen är det stora svårigheter att hitta människor med rätt kompetens. De flesta vikarierna saknar rätt utbildning, liksom en tredjedel av de fast anställda. Vi behöver stärka upp medarbetarna rejält. Kvalitetsbrister beror ofta av bristande kompetens och kontinuitet i bemanning. För att vi ska kunna bedriva kvalitativ verksamhet, behövs det en långsiktig plan för att höja utbildningsnivån inom äldreomsorgen. Vi saknar även demenssköterska vilket är ett problem. Demens drabbar människor från 40-45 års ålder men är vanligast från +65 år. Tyvärr är yngre personers demensvård eftersatt och bristfällig, det är vanligt att diagnosen kommer sent då vi saknar kompetens.

För att förenkla behöver vi även införa mer digital teknik inom äldreomsorgen. Digitaliseringen sker långsamt och utan struktur. Exempel på digital teknik är smarta golv, kameror som kan reagera på udda rörelser och olika sorters robotar. Detta är hjälpmedel som gör att äldre kan klara vardagslivet bättre, öka de äldres integritet och självständighet samt bidra till trygghet i hemmet eller på äldreboendet.
Borlänge har en rad problemområden varav äldreomsorgen är ett, Moderaterna vill jobba för en tillgänglig äldreomsorg och för ett Borlänge där det ska kännas tryggt att bli äldre.

Det politiska styret i Borlänge har tappat kompassen, vi behöver en ny politisk ledning som ser behoven och tar tryggheten på allvar.

Agneta Nyvall (M)
Oppositionsråd i Borlänge

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS