ANNONS

“Det är svårt att hålla koll på alla som kan vara en risk. Stökiga patienter tar mer tid”, säger Tomas Ehrs, sjuksköterska på Falu lasaretts akutmottagning.
Foto: Sonny Jonasson

Ökad personalsäkerhet på akuten i Falun

FALUN. Klimatet är hårt på många av landets akutavdelningar. Falun är inget undantag. Personalens säkerhet står nu i tydligare fokus.

Säkerhetsfrågan på många av landets akutavdelningar har under en längre tid aktualiserats å det grövsta, i dubbel bemärkelse. Storstäderna är överrepresenterade i statistiken, men också på mellanstora orter rapporteras om incidenter av hotfull karaktär. Personalen hamnar i olustiga situationer och utsätts för glåpord och verbala påtryckningar.
Personal som i sitt arbete inte sällan utgör skillnaden mellan liv och död.
– Vi hade under 2015-2016 fler anmälningar rörande hot och våld varför vi gjort ett genomgripande arbete för att förbättra detta, berättar akutens verksamhetschef Åsa Hammarbäck.

Åtgärderna i kölvattnet av detta arbete är många och essentiella.
Medarbetarna har genomgått ändamålsenlig utbildning på området. Numera ronderas avdelningen därtill av ordningsvakter dagtid. Nattetid finns stationerad ordningsvakt.
Man bär personliga överfallslarm, och kameraövervakning med automatisk inspelningsfunktion går i gång om dessa överfallslarm aktiveras.
– Vi arbetar aktivt med frågor gällande hot och våld i samverkansgruppen och skyddskommittén, utvecklar Åsa Hammarbäck.

Vidare förklarar hon att man så nyligen som i december utformat en lättförståelig lathund som gäller riktigt akuta händelser. Utöver denna har man dessutom en mer omfattande rutin formulerad i arbetsmiljöpärmen.
– Årligen genomförs även säkerhetsrond utanför sjukhusets entréer samt vägar till och från personalparkeringar och cykelställ.
– Detta för att säkra att belysning fungerar, att inga skrymmande buskage finns där någon kan gömma sig och så vidare. Allt för att trygga personalens väg till och från arbetsplatsen, klargör Åsa Hammarbäck.

Tomas Ehrs, sjuksköterska på akuten i Falun, delar verksamhetschefens syn på det hela.
– Vi har haft en del incidenter. I och med att antalet akutenbesök ökar så har vi ibland mer stök. Det är svårt att hålla koll på alla som kan vara en risk. Stökiga patienter tar mer tid.
– De gör även så att andra kan få vänta längre då resurserna ej räcker till annars, förklarar han.
Åsa Hammarbäck, som också inflikar att antalet avvikelser minskat under fjolåret, fortsätter:
– Vi kommer också att påbörja utbildning inom TERMA, vilket betyder terapeutiskt möte med aggression. Det är en övergripande metod för att förebygga och bemöta hot och våld.
Förhoppningsvis sker denna utbildning nu i år.

En ytterligare beredskap inom det ökade säkerhetstänket är i görningen.
– Just nu installerar vi möjlighet att akutstänga entréer till akuten med så kallad ”panikknapp”, säger Åsa Hammarbäck, verksamhetschef på akuten vid Falu lasarett.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 05 2018 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS