ANNONS

På den gamla badhustomten ska 72 lägenheter och över 700 kvadratmeter med lokaler byggas.
Foto: Mikael Eriksson

72 lägenheter byggs på badhustomten

AVESTA. Gamla Byn AB fick till slut klartecken av kommunfullmäktige till det planerade bygget på gamla badhustomten. Men det krävdes en lång debatt innan beslutet kunde tas.

I november tog Gamla Byn AB beslut att satsa totalt 180 miljoner kronor på byggnation av 72 lägenheter samt 727 kvadratmeter lokaler i ett helt nytt hus på gamla badhustomten. Då var det även klart med att ByggPartner hade lämnat det lägsta anbudet.
Men när kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i december skulle ge klartecken till investeringen blev det stopp och det blev till att trycka på pausknappen. Detta sedan fullmäktige beslutat, efter yrkande av oppositionsråd Johan Thomasson (M), att frågan skulle återremitteras för ytterligare utredning.

Vid årets första sammanträde i fullmäktige fanns frågan åter med. Det kom dock att krävas en lång diskussion innan beslut kunde tas.
Kurt Kvarnström fick inleda, han pekade bland annat på att behovet av trygghetsboende ökat ytterligare sedan december, från 100 personer till 140.
– Den vanliga bostadskön i Avesta är också lång.

Debatten kom att handla om vilken risk investeringen innebär, och vilket värde fastigheten kommer att ha när den är färdigbyggd 2021. Här fanns en tydlig skiljelinje mellan majoriteten och oppositionen.
Bo Brännström (L) varnade att fastighetens värde kan komma att skrivas ned med upp till 60 miljoner kronor när den är färdigbyggd.
– Polletten har trillat ned hos majoriteten, de har kommit på att vi måste sälja av lite fastigheter då det finns någon typ av avsiktsförklaring med ett byggbolag, sa Thomasson.
Han ifrågasatt varför det är så hemligt och varför han inte informerats.
– Det som ryktades var att en fastighet som skulle säljas för att slippa nedskrivning och är det så att köparen betalar ett överpris. Det är intressant att veta vilka företag som varit med, sa Thomasson som konstaterade att det finns lite att förklara.

Isacsson valde till slut att lägga korten på bordet när han sa att det finns en avsiktsförklaring och ett bud på Ollarsbo, Gamla Byn AB:s gamla huvudkontor.
– Det finns ett avtal mellan Gamla Byn och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget), blir det av är det en fråga för Gamla Byn, sa Isacsson.
Thomason nöjde sig inte med det svaret utan sa att ryktesvägen är det inte bara Ollarsbo som finns med.
– Den ska säljas till ett pris som inte stämmer med marknadspriset.
Thomasson krävde åter att få se avsiktsförklaringen.
– Var finns den? Är den topphemlig? frågade han.
Svaret uteblev dock.

Efter kvällens längsta debatt kunde kommunfullmäktige till slut ge klartecken till Gamla Byn AB att göra investeringen. Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 10 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS