ANNONS

“Det är ett väldigt komplext arbete med mängder av arbetsmoment och mänskliga faktorer som spelar in i helheten”, berättar Camilla Göras gällande den vardagliga miljön i en operationssal. Hennes forskningsarbete syftar till att höja säkerhetsklimatet i dessa miljöer och därmed också patientsäkerheten.
Foto: Sonny Jonasson

6,5 år av forskning för patienternas bästa

FALUN. Camilla Göras är anestesisjuksköterska och numera även Medicine doktor. Hon har studerat, levererat, disputerat. Och triumferat. Dörren till vårdens komplexa korridorer står på glänt.

Anestesisjuksköterskan Camilla Göras gör ett akademiskt svandyk i ett hav av utmaningar. Med slipat sinne och forskande blick ger hon sig i kast med några av vårdens många svårupptäckta aber. Små detaljer som i det stora hela kan få stora konsekvenser för vårdens kvalitet.
Hennes doktorsavhandling bär titeln “Open the door to complexity – safety climate and work processes in the operating room”. Ett digert verk som zoomar in säkerhetsklimatet i operationssalarna och lyfter frågor som kan stärka prestandan på vårdinsatsen.

På denna akademiskt höga nivå disputerar, i offentligt forum försvarar, man värdet på sitt arbete. Camilla har nu genomgått detta skärskådande stålbad, och därtill försetts med doktorsexamen och känslointryck av stora mått.
– Jag tyckte att det gick bra och att jag kunde bemöta det mesta på ett bra och rätt så begripligt sätt, recenserar hon sin egen insats i processens argumentatoriska del.
– Efteråt var jag helt slut, det här har utgjort en stor anspänning och det är på så vis skönt att det är avklarat.

Föreläsningssalen på Falu lasarett fylldes till sista millimeter, extrastolar trollades fram och ett radband av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal trängdes för att lystra till den tre timmar långa konfrontationen.
– Det här är ett på många vis högaktuellt ämne, och det hade tydligen aldrig varit så här mycket folk på en disputation i Falun tidigare, skrattar Camilla.
Och tillägger:
– Det är otroligt roligt och jag känner mig både stolt och hedrad.

Hyllningarna från kollegor och utomstående framstående i gebitet gjorde intryck.
– När alla ställde sig upp och applåderade höll jag på att smälla av, erkänner Camilla Göras som till följd av det stora erkännandet fick torka några glädjetårar från ögonvrån.

Till vardags jobbar Camilla som patientsäkerhetssamordnare vid kliniken skyltad för operation, anestesi och intensivvård på Falu lasarett. 2013 påbörjade hon sina forskningsstudier anknutna till Örebro universitet. 6,5 års arbete har resulterat i att hon nu kan titulera sig Medicine doktor.
Och att hon via detta uppfyllt en önskan att öppna dörren till operationssalens många gömda och förglömda element.

Däribland kommunikation, stress, uppfattning om verksamhetsledning, det egna måendet, patientens tillstånd, samarbete och störningsmoment. Samtliga är exempel på sådant som påverkar säkerhetsklimatet i den miljö operationer utförs. Patientens väl och ve är a och o.
– Det är ett väldigt komplext arbete med mängder av arbetsmoment och mänskliga faktorer som spelar in i helheten. Vi är också beroende av andra vårdavdelningar och informationsutbytet däremellan, säger Camilla. Och utvecklar:
– Begreppet multitasking och avbrott är centrala, och när man gör många saker samtidigt eller blir avbruten är det lätt att något led blir lidande. Multitasking kan jämföras med någon som håller på med mobilen samtidigt som denne kör bil. Men på samma gång är det komplexiteten som också gör att vi klarar av det här arbetet.
– Trots alla utmaningar går det mesta bra, och det är det vi måste fokusera på.

En röd tråd i Camillas uppsåt är att medvetandegöra dessa bitvis svåridentifierade men vitala delar av säkerhetsklimatet i operationssalar. Att lyfta dem till en tydlig position på vardagsagendan.
– Min förhoppning är också att avhandlingen kan hjälpa andra doktorander att snabbare komma in i tänket och fortsätta utveckla patientsäkerheten.
– Vårt arbete är sällan linjärt, utan komplext, föränderligt och oförutsägbart.

Camilla Göras lika vetenskapliga som medmänskliga bedrift är härav att likna vid att måla ett stilleben av optimistjollar i tropisk storm. Värdet i vetskapen att verksamhetens potentiella sårbarheter kan dölja sig i det rutinmässiga är stor.
Falu lasaretts färskaste Medicine doktor konkluderar:
– Vi är mitt i det komplexa, men är inte medvetna om det.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 23 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS