ANNONS

Örjan Andersson, Per Vikström, Göran Lindblå, Kjell Grundström, Ann Lund, Jan-Olov Johansson, Ove Lund och Torbjörn Rönnberg är några av de som valt att engagera sig i arbetet med Hedemora Tillväxtkassa.
Foto: Mikael Eriksson

Tillväxtkassan vill nå hela södra Dalarna

HEDEMORA. Hedemora Tillväxtkassa vill växa både geografiskt och få fler personer som vill engagera sig. Från att ha varit fokuserat på Hedemora sneglar man även mot Avesta och Säter.

Hedemora Tillväxtkassa AB har hittills haft sin verksamhet koncentrerad till Hedemora. Men nu blickar man ut och vill bredda sig till att även omfatta Avesta och Säter.
– Det som är bra för en ort är bra för hela södra Dalarna, säger Tillväxtkassans ordförande Göran Lindblå.

Därför söker man företag i hela södra Dalarna som är behov av hjälp att ta nästa steg i utvecklingen. Samtidigt öppnar man upp för fler personer att engagera sig i Tillväxtkassan och bidra med såväl kapital som kunnande och nätverk. Det är en form av lokala så kallade affärsänglar.
– Det vore fint att också få med några från Avesta och Säter som vill vara med och utveckla det lokala näringslivet, säger Göran Lindblå.

Tanken med Tillväxtkassan är att gå in i företag som både har ett lokalt engagemang och en vilja att expandera verksamheten till exempelvis nya marknader. Det handlar inte om stöttning enbart i form av kapital utan även med erfarenhet, kompetens och nätverk.

Tillväxtkassan vill jobba långsiktigt med de företag som de väljer att engagera sig i. Göran Lindblå pratar om en tidsplan på runt fem år, men att det är något som får avgöras från fall till fall. Ett krav för att få hjälp från Tillväxtkassan är att verksamheten bedrivs som ett aktiebolag och att man redan visat ett gott entreprenörskap.
– Det ska vara skalbart, säger Kjell Grundström som har rollen som investeringsansvarig.

Med det menar han att det ska finnas en potential, att det hos ägaren ska finnas en vilja att utveckla bolaget och få det att växa.
Ännu har Tillväxtkassan inte gått in i något bolag men Kjell Grundström säger att för närvarande tittar man närmare på ett par företag i södra Dalarna.

Tillväxtkassan är ett resultat av Hedemora Näringslivs projekt Industriell Förnyelse. Inom ramen för det arbetet dök tanken upp att starta ett lokalt tillväxtbolag. Inspirationen hämtades från Jämtland där Pelle Åsling hade startat Trångsviksbolaget för att hjälpa det lokala näringslivet att utvecklas. Pelle Åsling bjöds in till Hedemora och berättade om det arbete som gjorts där, efter det startades ett arbete med att hitta privata aktörer i Hedemora som var beredda att ställa upp med kapital, engagemang och kunnande. I dagsläget är ett tiotal privatpersoner delägare i Hedemora Tillväxtkassa, som bolagiserades under 2015. En delägare är också Hedemora Handlingskraft. Även Boliden, som en av de större arbetsgivarna på orten, har en lokal förankring och ett starkt engagemang. De har därför valt att stödja och samarbeta med Tillväxtkassan.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 48 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS