ANNONS

Här i skogsdungen planeras 52 nya hyresrätter i Avesta. Till vänster byggs redan bostadsrätter. Till höger skymtar Avesta tennishall.
Foto: John Leander

52 nya hyresrätter kan byggas i Avesta

AVESTA Inom två år kan Avesta ha 52 nya hyreslägenheter tillgängliga. Detta vid Dalergränd som ligger mellan Tennishallen och Skillingegränd.

Dalergränd är i dag en anonym vägstump som löper in från Älvbrovägen mellan järnvägsövergången och Älvsnäsleden. I dag är den täckt med skog i kontrast till den parallella gatan Skillingegränd som sedan länge är kringgärdade med radhus.
Nu är det tänkt att också Dalergränd ska bli ett bostadsområde, fast med hyresrättsfastigheter. De 52 lägenheterna ska enligt förslag fördelas på sex byggnader på tre tomter. Förslaget kommer från byggföretaget Acasa AB och ett enigt Plan- och Näringslivsutskott har nu gett V-Dala Miljö- och Byggförvaltning i uppdrag att skriva avtal med Acasa.

Husen på Dalergränd ska enligt förslaget byggas i trä, i två våningar med loftgångar och med hiss. Standarden ska enligt utsago vara hög samtidigt som hyran ska hållas nere med hjälp av statliga investeringsstöd och energibidrag.
Om planerna fullföljs som det är tänkt ska det gå att flytta in i bostäderna i slutet av 2022.
Kommunalrådet Lars Isacsson (S) ser fram emot det tänkta byggprojektet med tillförsikt.
– Vi ser positivt på att det byggs både bostadsrätter och hyresrätter i området och av flera olika intressenter. Det visar på att intresset för att bygga i Avesta nu är stort och konkret, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS