503 lägenheter kan få ny ägare


Foto:
BORLÄNGE. Tunabyggen planerar för försäljning av fastigheter på Bullermyren och Tjärna Ängar sammanlagt 503 lägenheter berörs.

Berörda hyresgäster på Allfarvägen 69-77, Betesgatan 12-14 och Plogstigen 2-24 fick information i sina brevlådor den 30 november om att fastigheten de bor i med största sannolikhet kommer att säljas under 2018 eller senare.
– Vi kommer att hålla berörda hyresgäster informerade under arbetet, meddelade Olle Rigborn

Kommunfullmäktige beslutar om försäljningen i december och därefter kan Tunabyggen påbörja arbetet med att hitta köpare och genomföra försäljningen.
– Vår yttersta ambition är att hitta en framtida ägare som tar ett långsiktigt ansvar för drift och skötsel av fastigheten och för kontakterna med hyresgästerna. Vi kommer att vara noga med att, innan en försäljning sker, bedöma köparens seriositet och syn på långsiktighet, säger Olle Rigborn, ordförande i Tunabyggens styrelse.
– Det är många stora köpare som är intresserade av att etablera sig här, vet inte om det är prat eller verklighet innan vi varit ute på marknaden, tillägger Olle Rigborn.

Bakgrunden till försäljningen är att AB Stora Tunabyggen sedan en tid tillbaka har i uppdrag av ägaren Borlänge kommun att sälja fastigheter.
Processen är i tre delar förklarar Rigborn. Där först Tunabyggen tar fram fastigheter för avyttrande, sedan tittar Hushagen på vad de har att avyttra och sist tar kommunen beslut i kommunfullmäktige, först därefter kan försäljningen starta.
– Det här är en lång process och i dagsläget kan vi inte säga när försäljningen sker. Vi kommer att hålla berörda hyresgäster informerade under arbetet, berättar Olle Rigborn.

Intäkterna från försäljningen ska göra det möjligt att fortsätta renovera befintliga, och bygga nya, bostäder.
Hur mycket fastigheterna kan komma att inbringa vill herrarna inte ge sig in på i siffror, men det är betydande summor det rör sig om. Vid tidigare försäljningen av de 317 lägenheterna som såldes i januari-februari i år blev priset drygt 300 miljoner kronor.
– Genom försäljningen får vi förutsättningar att kunna utveckla både befintliga och nya bostadsområden i Borlänge, säger Olle Rigborn.
Valet av fastigheter ?
– För det första är vi så dominerande på Tjärna Ängar och Bullermyren så vill ha in andra, bland annat för att hjälpa till och stimulera utvecklingen i området, förklarar Tunabyggens vd Jörgen Olsson.

Den planerade försäljningen är sex-sjuprocent av Tunabyggens bestånd. Där man fortsatt kommer att ha en 57 procentig kvar på marknaden, vilket Jörgen Olsson menar är en bra nivå.
Inte bara hyresgästerna berörs av försäljningen det gör också till viss del den egna personalen.

– Ambitionen är att hitta lösningar för personalen, vilket vi inte är färdiga med ännu.
Alternativ är pensionsavgångar, eller att personalen följer med över till köparen. Alternativt att Tunabyggen säljer husen med förvaltningsuppdrag som gjordes vid förra försäljningen.
Efter försäljningen hoppas vd Jörgen Olsson få lite tid att forma bolaget efter de nya förutsättningarna.
300-400 lägenheter är planerade att byggas de närmsta åren, och Olle Rigborn avslöjade att inom tre- fyra veckor kan man släppa informationen om den första delen i dessa planer.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

BORLÄNGE. Det svenska flygbolaget Nextjet ställer omedelbart in alla flygningar. Företaget kommer att ansöka om konkurs, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
BORLÄNGE. "Det saknas fortfarande 165 sommarvikarier till den sociala sektorn. Vi gör vårt yttersta för att lösa situationen och för att kunna ge så bra vård och omsorg som möjligt."
BORLÄNGE. Meteorgatans servicebostäder är klara och hyresgästerna i de tio lägenheterna har flyttat in. Det firades med ballonger, lite buffé och besök hos boende som ville visa sin nya lya.