ANNONS

Gång- och cykelvägen vid Hästbron i Krylbo ska byggas om i år.
Foto: Rebecca Linder

44 miljoner kronor till teknisk service

AVESTA. Kommunstyrelsen har beslutat om investeringar på 44 miljoner kronor inom teknisk service under 2018. Störst satsning blir det på gator, vägar, gång- och cykelvägar.

Eftersom beslut om investeringarna fattades i måndags så är inte alla detaljer kring exakt vad pengarna ska användas till klara ännu.
– Men det går ju som sagt ganska mycket pengar till underhåll av gator och vägar och även till ombyggnationer av gång- och cykelvägar och andra gator, säger Mikael Jansson.

Det man vet i dagsläget är bland annat att det kommer byggas en gång- och cykelväg på befintlig väg längs Mästerbovägen, från Nordanökorset och ända upp till Get Johannas väg.
– Vi kommer att bredda vägen något för att få plats med gång- och cykelbanan och den blir även belyst, säger Mikael Jansson.

Även en ombyggnation av busstationsområdet ingår i de 18,4 miljoner kronorna liksom en ombyggnad av gång- och cykelvägen vid Hästbron i Krylbo. Det kommer även att göras en komplettering av befintliga gång- och cykelvägar längs Folkaregatan och Brunnsvägen.

En miljon ska läggas på det de kallar för trygg belysning. Just belysning är något som framhölls som viktigt i Trygghetskartan där Avestaborna själva fått peka ut platser som känns otrygga och ge förslag på åtgärder.

– Trygghetskartan kommer att vara ett underlag för arbetet med belysningen. Men sen är det inte alla förslag där som kommer att förverkligas, säger Mikael Jansson.
3,7 miljoner kronor finns avsatta för fastighetsåtgärder av de byggnader som kommunen äger. Här kommer de bland annat att titta närmare på en byggnad bakom V-Dala miljö och bygg, en gammal energistation som numera står tom. Taket är trasigt och täckt med en presenning.

– Dock tror vi att det kommer bli dyrt att åtgärda den. Jag var där och tittade på byggnaden 2012 och då fick vi ett pris på 1-1,2 miljoner kronor för att åtgärda taket och fasaden. Vi får se vad vi kommer fram till, säger Mikael Jansson.

Vid Karlfeldtsgården har de ett rum kvar där det ska läggas golv och det ska göras klart i år. Där finns även en utbyggnad som det behöver göras något åt, men det är oklart om det kommer att ske i år eller senare.

I Krylbo äger kommunen ett par byggnader längs järnvägsspåret kallad röda och gröna magasinet.
– Där läcker taket in på vissa ställen så det behöver åtgärdas så nog kommer dessa pengar att gå åt alltid, konstaterar Mikael Jansson.

Även Visentparken kommer att få en del av pengarna i form av ett nytt förråd och en utsiktsplats.
Grönytor, parker och lekparker får 1,7 miljoner kronor i år och 3,5 miljoner kronor ska gå till utvecklingsprojekt.
– Här ska en miljon gå till Fors och en till Krylbo. Problemet i Fors är att vi äger så lite mark där, säger Mikael Jansson.

I Krylbo kommer de bland annat att färdigställa nya odlingslotter, och tillsammans med Åvestadalskolan tittar man på om man kan anlägga en faunadepå vid bäckravinen. Om önskemål finns hos Åvestadalskolans lärare ska kommunen hjälpa till att anlägga en utomhusmiljö för lärande i ravinen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS