ANNONS

– Ordning och reda i ekonomin har varit en av majoritetens högst prioriterade frågor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Mikael Eriksson

Plus 40 miljoner för Borlänge kommun

BORLÄNGE. Borlänge kommun gör ett resultat på 40 miljoner kronor plus. Resultatet är fortfarande preliminärt, men stämmer bra överens med prognoserna från augusti förra året.

Årsresultatet är 10 miljoner bättre än budgeterat. Överskottet från 2017 ska bland annat täcka investeringar för de närmaste åren, som nya skolor, förskolor, bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och fritidsanläggningar, som exempelvis Maserhallen och ridhus.

– Ordning och reda i ekonomin har varit en av majoritetens högst prioriterade frågor. Vi har haft utmaningar med driftbudgeten, men efter tre år tillsammans kan vi se att kommunen är på rätt väg mot en god ekonomi samtidigt som vi har lyckats behålla en väl fungerande välfärd. Borlänge kommer ha nya utmaningar i framtiden, men majoriteten har visat att vi tar ekonomiskt ansvar och att vi är redo för dessa utmaningar. Jag vill också tacka alla medarbetare i Borlänge kommun som gjort detta resultat möjligt, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen för de två stora nämnderna, barn- och bildning och omsorgsnämnden, fortsätter i en positiv riktning. Nämnderna arbetar fortlöpande med handlingsplaner och anpassning av verksamheterna för att hålla budgeten.

Läs mer i kommande helgs nummer av Annonsbladet (Borlänge)

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS