ANNONS

Den första högmässan i Kristine kyrka gick av stapeln redan 1655, och den monumentala byggnaden i centrala Falun ritades av tyskfödde murmästaren Hans Förster.
Foto: Sonny Jonasson

363-åring stänger för storstädning

FALUN. En boning för tro och hopp ska få lite kärlek. Syskonkyrkan tar ett större ansvar under 1,5 år. Detta när Faluns äldsta Kristine föräras ett ansiktslyft.

Första söndagen i advent, år 1655. Det är ett tag sedan.
Då firades första högmässan i Falu Kristine kyrka.
Från och med då till nu står den stora torntitanen på Stora torget. Tyskättade murarmästaren Hans Förster hade karaktär i kritstrecken när han formgav bjässen som alltjämt blickar ut över 023-områdets centrala kammare.
Mycket av den mäktiga inredningen har likaledes gamla, traditionsvårdande och stämningsbärande element.

Nu är det dags för storstädning och revitalisering med syfte att hålla den rigida kolossen fräsch och frisk.
– Det är interiören som kommer att genomgå en viss restaurering, det sker inga ingrepp i den yttre konstruktionen, berättar Terese Wängdahl, fastighetsingenjör.
Hon utvecklar:
– Puts och fönster kommer att rengöras, dessutom kalkavfärgning av innertak, väggar och valv.

Därtill sker även lagning av sprickor för att motverka att putsen släpper. Altare, predikostol och andra artefakter av dignitet kan också vänta sig ytbehandling och omsorg med avsikt att förlänga en symbolstark tillvaro i den välvda hallkyrkan.
Damm, smuts delvis orsakad av tidens tand och många tusentals tusen tända ljus kommer varsamt och kompetent att förpassas till handlingarna. Sammantaget handlar det om nästan 3 000 kvadratmeter putsyta. Belysningen ska också den ses över.

Gällande fönstren har glasmålningskonservator konsulterats, och just de omfångsrika kyrkodororna gör anspråk på ytterligare ett år av omtanke utöver de cirka 1,5 år som avsatts för resterande projektering.
Sett till hela renoveringsinsatsen har entreprenörer från såväl Falun som Uppsala kontrakterats.

Skillnaden i lyster och fräschör spås bli stor.
Stor är också kostnaden för en dylik uppdatering, men supportslantar har lättat den finansiella bördan.
– Den totala kostnaden beräknas bli cirka 25 miljoner kronor, säger Terese Wängdahl.
– En del finansieras i form av kyrkoantikvarisk ersättning.
Resten utgörs av egna pengar.
– Det här har varit på gång länge, vi har gjort en långtidsprognos och sett över vårt eget kapital, säger Dennis Jansson, förvaltningschef för Svenska kyrkan i Falun.
– Det finns sparade medel för det här, men det är ändå helt klart en tuff utgift.

Lokalbefolkningen kommer sannolikt att få en smygkik av arbetsprocessen under 2019.
– Vi planerar att ha någon form av fokushelg under vårkanten, ett besökscenter och även en bloggvariant där man kan följa arbetet, förklarar kyrkoherde Christina Eriksson.
Och fortsätter:
– Kristine kyrka är byggd under Sveriges stormaktstid, när Falun var rikets andra stad, och här finns ett imponerande världsarv.
– När den nu stängs för en tid så flyttas gudstjänster, konserter, skolavslutningar och dylikt till Stora Kopparbergs kyrka och i vissa fall Kristinegården. Det är så pass många åtaganden och arrangemang att all ordinarie personal kommer att behövas.

Tillsynen av Kristine kyrka är en åtgärd med hemvist nära hjärtat hos de inblandade.
– Det ger glädje och stolthet att stå i en historisk kedja av det här slaget, säger Christina Eriksson.
– Här har varit många före oss, och nu är det vi som bär ansvaret för att bevara den här vackra kyrkan.

Den 30 december hålls den sista gudstjänsten innan klockorna tystnar och renoveringen tar sin början i tidiga januari.
– Vi har inga extraordinära planer för sammankomsten, det blir en klassisk högmässa. Men kanske med lite mer klös än vanligt, skrattar prästen Svante Nyberg.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 40 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS