30 armbandsur stulna i Brunnsvik

LUDVIKA. Under natten mot onsdagen har en auktionsfirma i Brunnsvik utsatts för inbrott.

Företagets lokaler är belägna på Grangärdevägen. Husgeråd, en kristallkrona och ett trettiotal armbandsur saknas efter inbrottet.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

GRÄNGESBERG. Nordic Iron Ores, NIOs, förre vd Christer Lindqvist är tillbaka i Västerbergslagen och har ansökt om undersökningstillstånd för den rika järnmalmen under Spendrups bryggeri.
GRÄNGESBERG. Svensk Travsport och Spendrups har slutit ett partneravtal med Spendrups varumärke Grängesberg och att Spendrups utses till officiell partner till Svensk Travsport.
LUDVIKA. ABBs 1 100 kilovoltstransformator, världens första, Ludvikauppfinnaren Gunnar Asplunds elväg mellan Arlanda och Rosersberg lyfts fram av IVA som mästeruppfinningar 2018.