ANNONS

2,4 miljarder behövs nu för gruvstarten i Blötberget

LUDVIKA Nordic Iron Ores genomförbarhetsstudie visar att goda förutsättningarna för en lönsam gruvdrift, en investering på 2,4 miljarder som betalar sig på 5,6 år.

Nordic Iron Ore meddelar att resultatet från den genomförbarhetsstudie som nu är klar visar att goda förutsättningarna för en lönsam gruvdrift och en investering på 2,4 miljarder kronor., en investering som betalar sig på 5,6 år.

Genomförbarhetsstudien visar bland annat att vinsten vid full drift kommer att bli ungefär 600 miljoner kronor per år, en rörelsemarginal på hela 44 procent och att att miljardinvesteringen betalar sig på 5,6 år.
Gruvans ekonomiska livslängd beräknas i studien till 12 år.
Enligt studien som utförts av konsultbolaget Golder Associates kan de totala investeringarna fram till produktionsstart, inklusive cirka 25 miljoner dollar i kapitaliserade indirekta kostnader under byggtiden och 21 miljoner dollar i säkerhetsmarginal för oförutsedda fördyringar, uppskattas till 255 miljoner, 2,4 miljarder kronor.
– Studien baseras också på traditionell drift med dieseldrivna fordon och malmuppfordring via transportband. Nordic Iron Ores ambition är dock att utvärdera möjligheterna att använda ny, miljövänlig och effektiv teknik i största möjliga utsträckning och därmed även möjliggöra en optimering och effektivisering verksamheten.
Att mineraliseringen är öppen mot djupet samt möjliga tillskott från den befintliga gruvan och historiska brytningsområden indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd.
Nordic Iron Ores planer att på sikt även utveckla Väsmanfyndigheten och Håksbergsfäldet och det medför även det god tillväxtpotential.
– Studien visar att det finns goda förutsättningar för gruvdrift vid Blötberget. Den visar att gruvdriften i Blötberget ska kunna bedrivas med god rörelsemarginal och därmed tåla svängningar i världsmarknadspriserna, vilket är av stor vikt. Med genomförbarhets­studien som grund arbetar vi nu vidare med förberedelsearbetet och ser med tillförsikt fram mot att, tillsammans med framtida leverantörer och regionen runt Ludvika, utveckla Blötbergsprojektet och i förlängningen förverkliga våra ambitioner med Ludvika Gruvor, säger Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson.
Huvudsyftet med den definitiva genomförbarhetsstudien som nu är klar var att kvalificera projektet för byggfinansiering.
– Nordic Iron Ore fortsätter att utvärdera olika finansieringsalternativ och har initierat olika aktiviteter, säger Eliasson.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken v41

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS