ANNONS

Bolidens rapport för sista kvartalet 2019 visade ett minskat resultat. Verksamheten i gruvan i Garpenberg (bilden) går fortsatt bra.
Foto: Pär Sönnert

2019 var ett bra år för Garpenberggruvan

GARPENBERG Bolidens rapport för sista kvartalet 2019 visade ett minskat resultat. Verksamheten i gruvan i Garpenberg går fortsatt bra.

I rapporten för 2019 års sista kvartal skriver Boliden att det i bland annat Garpenberg “finns mineraltillgångar och mineralreserver som tryggar produktion många år framöver”. Vidare skriver man att Garpenberg har bra framförhållning med både mineraltillgångar och mineralreserver.

Anrikningen i Garpenberg var i linje med det föregående kvartalets rekordhöga nivå och var därmed betydligt högre än under fjärde kvartalet 2018. Zinkhalten var dock lägre vilket medförde en lägre zinkproduktion. Den högre silverproduktionen förklaras av en högre halt.
– Jag vill sammanfatta 2019 som ett bra år för Garpenberg. Vi har en pågående produktionsökning och bröt och anrikade 2,86 Mton malm under 2019. Det är 240 kton mer än året innan och bättre än plan. Vi producerade mer zink och bly än året innan. Det ekonomiska resultatet var stabilt med ett rörelseresultat på drygt två miljarder, säger områdeschefen Jenny Gotthardsson.

Hur ser du på 2020 och de kommande åren?
– Under 2020 fortsätter vi arbetet med den pågående produktionsökningen för att under året nå nivån 3 Mton malm per år, säger Jenny Gotthardsson.
Hon fortsätter:
– Våra mål är 0, 3 och 100. Noll står för att ingen ska göra sig illa eller bli sjuk för att man arbetar hos oss. Fokus på säkerhet och arbete med ständiga förbättringar är viktigt för att nå dit. Tre står för 3 Mton som är hur mycket malm vi ska bryta. Hundra står för 100% delaktighet och betyder att alla medarbetares delaktighet är viktig och att alla en roll för att vi ska kunna nå våra mål.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 9, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS