ANNONS

Intiativtagare och finansiärer till DalaCaptial AB: Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Angelica Ekholm, ordförande DalaCaptial, Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag, och Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna.
Foto: Ulrika Lundholm Eriksson

18 miljoner kronor ska utveckla företag tidigt

Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen. Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede.

Genom det nystartade bolaget DalaCapital AB kan företag ansöka om så kallat såddkapital på mellan 100 000 och 500 000 kronor.
Initiativtagare till DalaCapital är stiftelsen Dalarna Science Park samt de tre finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna som tillför 18 miljoner kronor, för att gynna nyföretagandet i regionen.

Nyligen presenterades ett nytt bolag med syfte att bidra till fortsatt tillväxt i regionen.
Bolaget, DalaCapital AB, är ett helägt dotterbolag till stiftelsen Dalarna science park och är ett gemensamt initiativ tillsammans med finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna, som investerar sex miljoner kronor vardera.
Bolaget ska tillföra externt kapital i form av så kallat såddkapital till regionala bolag i tidiga skeden.
– I Dalarna startas det varje år cirka 1 500 företag och många har fantastiskt spännande affärsidéer och möjlighet att bli något riktigt stort och bra. Samtidigt är det vår erfarenhet, via vår inkubator, att det tidigt i bolagsbygget saknas finansiering för att ta nästa steg. DalaCapital ger nya företagsidéer möjligheter att utvecklas och växa, säger Angelica Ekholm, ordförande DalaCapital AB.

Från och med nu kommer innovativa och tillväxtorienterade bolag med säte och verksamhet i regionen kunna ansöka om finansiering från DalaCapital. Ansvarsfulla investeringar i intressanta bolag kommer att kunna göras med belopp på mellan 100 000 och 500 000 kronor.
– Vi vill verka för innovation och hållbar tillväxt i Dalarna och vi ser det som särskilt positivt att vi hittat ett partnerskap med Dalarnas Försäkringsbolag, Region Dalarna samt Dalarna Science Park. Vi är samtliga aktörer som lägger stor vikt vid utveckling för att skapa samhällsnytta i Dalarna, säger Kjell Grundström, ordförande Sparbanks-stiftelsen Dalarna.

Tanken med det tidiga såddkapitalet är att det möjliggör att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. Ett ökat företagande i länet leder till hållbar ekonomisk tillväxt och ett rikare Dalarna, i vid bemärkelse.
– Vi på Region Dalarna är otroligt glada att vi har lyckats få till det här kapitalet så att människor i hela Dalarna ges möjlighet att med sina goda tankar skapa nya innovationer, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Dalarna.

De inkomna ansökningarna kommer att värderas av ett investeringsråd utefter DalaCapitals investeringspolicy. DalaCapitals avkastningsmål är att bibehålla värdet på insatt kapital så att det kan återinvesteras löpande i såväl befintliga som nya projekt i tidiga skeden.
Därigenom är bolagets kapital i formen av en så kallad “Ever Green fond”.
– Den här satsningen fyller ett gap – bristen på kapital för nya innovativa verksamheter som vill satsa, där vill vi göra skillnad. En anledning är att vi vill bidra till att det skapas fler arbetstillfällen i vårt län, ett livskraftigt näringsliv är som vi ser det centralt för länets framtid. Det här initiativet går hand i hand med vårt engagemang för samhället Dalarna, berättar Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS