ANNONS

Felix Boström har precis fyllt 18 och hoppas på en plats i kyrkofullmäktige. “Det kan behövas mer ungdomsengagemang i kyrkan”, säger han.
Foto: Karin Diffner

18-åriga Felix ger sig in i politiken: “Kyrkan ska rikta sig mer mot ungdomar”

SMEDJEBACKEN. Han hann precis fylla 18 år och bli valbar innan han nu ställer upp som kandidat i kyrkovalet för första gången. – Det kan behövas ungdomsengagemang i kyrkan, säger Felix Boström.

Felix Boström går sista året på VBU:s samhällsprogram och har länge varit intresserad av samhälls- och politiska frågor. Den långa socialdemokratiska traditionen i Smedjebacken och det faktum att hans pappa Andreas tidigare varit politiskt aktiv för partiet gjorde valet av parti lätt.
– Jag har suttit med i SSU-styrelsen i Ludvika-Smedjebacken i två år och känt att jag gjort nytta och kunnat påverka, säger Felix.

Han är inte konfirmerad men skulle kunna tänka sig att bli det.
– Kyrkans värderingar är viktiga, men många har en felaktig uppfattning om vad den står för. De tror att man måste vara superreligiös för att komma till kyrkan och allt är så traditionellt och inte får ändras.
I stället anser Felix och vill förmedla att kyrkan ska vara en plats för alla och att där sker förändringar hela tiden precis som i resten av samhället.

Som nybliven 18-åring sticker han inte under stol med att han inte har alla svar om kyrkan och kyrkopolitiken.
– Men jag är i en inlärningsprocess och har bra mentorer. Jag känner att jag tas på allvar och har fått en roll, säger Felix.
Hur ser du på församlingens arbete?
– Jag tycker det är bra att Norrbärke och Söderbärke församlingar slås ihop. Det kan ge en nytändning och nya möjligheter. Jag tycker också det är bra att församlingen har avtal som gör det billigare med begravningar.
Vad skulle du vilja förändra eller påverka?
– Jag vill att kyrkan ska rikta sig mer mot ungdomar, att de ska känna att de kan gå hit oavsett vilka värderingar de har. Det ska vara gratis att konfirmera sig och åka på läger.
– Unga ska ha möjlighet att få prata med prästen och kyrkan ska också vara en plats för nyanlända och folk i nöd.

Att ordna konserter och olika evenemang i kyrkan är något som kan skänka glädje till många, anser Felix.
– Där har kyrkan verkligen möjlighet att skapa engagemang.
Vilken är den viktigaste uppgiften för kyrkan i dag?
– Att så snart det är möjligt på grund av pandemin visa öppenhet, försöka nå ut till folk och visa att vi finns och har resurser som präster, gudstjänster, evenemang och lokaler.
Vilken är den största utmaningen?
– Att förändra folks uppfattning om kyrkan och visa vad vi får av kyrkoskatten. Det kanske inte är sådant som man märker till vardags, men under kriser så finns kyrkan alltid där för den som behöver.
Hur skulle det kännas om du blev vald?
– Det skulle vara hedrande och spännande att ge sig in något jag aldrig tidigare upplevt, säger Felix Boström.

Fakta/Felix Boström
Ålder: 18 år.
Bor: I Smedjebacken.
Familj: Malin, 51, Andreas, 53, Rebecca, 27, och flickvännen Hilma Hult, 17.
Yrke: Studerande.
Intressen: Golf på elitnivå och musik. Fick nyligen en guldbiljett av juryn i Idol men åkte ur i slutaudition. Sjunger också tillsammans med svärfadern och trubaduren Magnus Hult.
Hjärtefråga i politiken: Att göra kyrkan till en plats för alla – särskilt ungdomar.

Bärke församling
De kandiderar till Söder- och Norrbärke församlingar som vid årsskiftet slås ihop till en enda, Bärke församling:
Socialdemokraterna: Kerstin Ernebrink, Åke Bråten, Lise-Lotte Jansson, Håkan Söderlund, Barbro Ernebrink, Felix Boström, Michaela Snygg, Kent Nygren, Anna Granling, Rågher Thelin, Maria Söderlund, Curt Wennström, Therese Pettersson, Lars-Ove Norling, Susanne Andersson, Göran Wennström, Roger Jansson, Stefan Dorg, Anders Karlsson, Per-Olof Långström, Göran Magnusson.
Kyrklig samverkan i Bärke pastorat: Thomas Lorentz, Lennart Stålberg, Malin Midér, Christina Karlsson, Yvonne Eriksson, Krister Torssell, Kerstin Spännar, Jan Norlén, Foffo Nilsson, Maria Hansen, Håkan Berggren, Jan Gustafsson, Åsa Berggren Theander, Sigon Andersson, Rigmor Hedlund, Mildred Eggen, Gunilla Johansson, Christina Norlén, Anita Luhr Lorentz, Arne Eriksson, Emma Eriksdotter, Carina Holst Norrlén.
Vänstern: Martin Hannus.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS