ANNONS

Med kunskap och mätinstrument ska matsvinnet minska. Från vänster Calle Morgården (MP) Ida Dahl, miljöstrateg och Christopher Nilsson, kostchef.
Foto: Veronica Rigtorp

Smedjebacken tar krafttag mot matsvinn

SMEDJEBACKEN. Smedjebackens kommun tar täten i kampen mot matsvinnet. Syftet är att tillsammans minska svinnet med 700 ton på fem år.

Projektet har sitt ursprung i FN:s globala klimatmål, där man ska halvera matsvinnet till 2030, berättar Christopher Nilsson, kostchef Smedjebackens kommun.
– Det bygger på vårt kommunala mål; en ekokommun i framkant. Vi blir drivande i projektet och söker pengarna, säger Calle Morgården(MP) ledamot i kommunstyrelsen.

Dalakommunernas kostnätverk har i samarbete med Dala Avfall tagit fram en gemensam projektidé för hur skolköken skall kunna jobba systematiskt med att minska matsvinnet.
Målsättningen är att år 2022 ska matavfallet från storköken endast uppgå till 75 procent av dagens matavfallsmängder.
Att minskat matsvinn ger en betydande klimatåtgärd, som kan bidra till en stor minskning av växthusgasutsläpp. Genom detta finns det möjlighet att få halva projektet finansierat av Naturvårdverkets Klimatklivet.

Smedjebackens kommun står som projektansvarig för hela länets deltagande i satsningen, och har lämnat in en ansökan till Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.
Först då projektidén och ansökan om medel godkänns av Naturvårdsverket, kommer Smedjebacken i samarbete med Dala Avfall, att skriva avtal med de övriga kommunerna som deltar i projektet som då får tillgång till mätverktyg och utbildning mot betalning. Kommunen samarbetar redan med Ludvika kommun i detta.

Idag beräknar man att det är 1000 ton matavfall från Dalarnas skolkök. Projekttiden är tre år, men Ida Dahl, miljöstrateg Smedjebacken kommun, räknar med att man kommer att se effekter i fem år, och tills dess ha minskat matsvinnet med 700 ton. Vilket i sin tur motsvarar växthusgaser på 1 400 ton koldioxidekvivalenter.
Naturvårdsverket går efter investerad krona per kilo koldioxid, när de fördelar pengar. Riktvärdet är 0,75 och Smedjebackens uträkningar ligger över det, på ett kilo koldioxid per investerad krona.Vilket gör att trion bestående av Christopher Nilsson, kostchef, Ida Dahl, miljöstrateg och Calle Morgården (MP) verkar rätt säkra på att få projektpengarna.

Smedjebackens kommun har i sin projektansökan äskat om 700 000 kronor, drygt hälften av de 1,4 miljoner kronor man beräknar att hela projektet kommer att kosta.
I planen för projektet ingår att sätta upp en utbildningsplan, tillsätta en projektledar, köpa in rätt verktyg för att möta avfallet och kunna göra en sammanställning i ett IT-program.

Idag vet man exempelvis inte i vilket läge maten slängs vilket kräver en kartläggning.
Utifrån denna kommer man att sätta upp en plan för utbildningsinsatser för handledare, kostchefer, personal, lärare, rektorer och politiker. Informationsinsats till barn och elever samt allmänhet ingår också.

En gemensam avfallsplan är framtagen av Dala Avfall och länets kommuner i samarbete. Utifrån den bryter kommunerna ner målen så de passar den egna kommunen.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 02 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS