ANNONS

Licensjaktsområden för lodjur 2020.

15 lodjur får fällas

DALARNA. länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. 15 lodjur, varav högst sju honor över 14 kg, får fällas inom det beslutade jaktområdet.

2020 års lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med 31 mars. Jaktområdet är indelat i tre delområden med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Utifrån lokala koncentrationer ska största delen av jakten riktas mot södra Dalarna där tätheten av lodjursstammen och fårbesättningar är högst. I bedömningen har även det totala rovdjurstrycket tagits i beaktning samt fäbodbruket.
– Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det ungefär 77 lodjur i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 42 och 65 lodjur. Samtidigt ska skador på tamdjur inte öka i länet, säger Jonas Bergman enhetschef på länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska populationen till att nå de uppsatta förvaltningsmålen för länet och minska risken för ökade skador på tamdjur. Färre lodjur ger färre skador på tamdjur.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, vecka 2

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS