ANNONS

Lena Hjort (S) Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.
Foto: Veronica Rigtorp

100 nya ungdomsjobb i Borlänge

BORLÄNGE. Covid-19 pandemin har drabbat många grupper i vårt samhälle, där unga vuxna är en utav dem. Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå till följd av pandemin. Det finns en risk för att detta kommer att drabba ungdomar både på kort och lång sikt.

Unga vuxna behöver ges en bra start i arbetslivet. För att förbättra deras inträde på arbetsmarknaden har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.
Borlänge kommun tilldelas 1 242 732 kr, vilket beräknas räcka till 100 nya feriearbeten för ungdomar.
– Detta är en chans för många unga kvinnor och män att få viktig arbetslivserfarenhet, testa sina kompetenser och knyta sina första kontakter i arbetslivet, säger Lena Hjort (S) Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Insatsen riktar sig till ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning, sin gymnasiesärutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Nytt för i år är att regeringen gör en prioritering mot särskilt socioekonomiskt utsatta ungdomar eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar från familjer med starkare socioekonomisk bakgrund.
– I en svår tid på arbetsmarknaden är möjligheten till en första erfarenhet av arbetsmarknaden extra viktig. Denna satsning gör att fler unga kan få en första rad på cv:t och därmed en bättre start i arbetslivet, säger Lena Hjort och fortsätter:
– Samtidigt kan de göra viktiga insatser för sina kommuner.
Veronica Rigtorp

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS