ANNONS

Plan- och markchef Linda Nilsson hoppas och tror att de nya tankar som finns inbyggda i planeringen av Borlänges nya stadsdel, Jakobsdalen, ska vara av riksintresse.
Foto: Thomaz Andersson

1 200 nya lägenheter skapas i Jakobsdalen

BORLÄNGE. Linda Nilsson lägger pusslet som ska bli en ny stadsdel. Politikerna har bestämt vilka bitar som behövs. – Jakobsdalen måste bli något alldeles extra, säger plan- och markchefen.

Då pusslets alla bitar lagts på plats är det tänkt att det ska finnas 1 200 adresser där. Om verkligheten överensstämmer med den statistik som påstår att snitthushållet består av 2,1 personer så kommer ungefär 2 500 att kunna kalla Jakobsdalen hemma.
Området är tänkt att bli ett grönt sådant. Husen ska huvudsakligen byggas av trä, förbruka lite energi, som i stor utsträckning ska komma från förnyelsebara energikällor.
– Vi har ett nära samarbete med högskolan som hjälper oss att följa med i den tekniska utvecklingen på detta område.

Köksträdgårdar, odlingslotter och biodling är några andra bitar som ska läggas till stadspusslet.
Ungefär mitt i det nya området kommer en skola att byggas. Även där ska gröna värden vårdas. Teori ska omsättas i handling och åskådliggöras i ett kretsloppshus. Hur smutsigt vatten och komposterbart avfall med teknikens hjälp kan bli en tillgång.
I anslutning till skolan planeras också en byggnad som samhällsplanerarna valt att kalla mobilitetshus. Målet är hållbara transporter. Medlen är bland annat bilpool, cykelpool och lastcyklar att låna.
– Vi har också tittat på möjligheter att samordna transporter av varor, inte bara till skolan utan även till de boendes privata inköp.

Möjligheterna att köra bil i området kommer att bli begränsade. Alla gator blir gångfartsgator. Parkering kommer bara att vara tillåten i områdets ytterkanter.
Några ska hyra sin bostad, andra ska äga en bostadsrätt eller flytta in i en egen villa i området. Tanken bakom kombinationen av de olika boendeformerna är att de tillsammans ska bygga ett socialt fungerande pussel.
– Då det finns problem i området är det extra viktigt att zooma ut bilden och tänka ett steg till. Området ingår i en större stadsdel där både Högskolan Dalarna och Dalarna Science Park finns och i och med det finns det ju en dynamik som ger oss bra förutsättningar att skapa en attraktiv stadsdel., säger Linda Nilsson.

En förhoppning är att det nya grannskapet ska bidra till att mildra de problem med brist på bostäder och naturliga mötesplatser som i dag finns i Jakobsgårdarna.
– Det skulle också kunna ge dem som i dag bor i Jakobsgårdarna, de flesta i en hyresrätt, möjligheten att utveckla sitt boende utan att behöva flytta speciellt långt.
Inom kort tas de första spadtagen mot förverkligande av Borlänges samhällsbyggnadspussel i Jakobsdalen. Först ut blir Borlänge Byggproduktion AB. Bakom namnet döljer sig ett nybildat bolag bestående av företaget Prefament, 55 procent, och kommunalt ägda Tunabyggen, 45 procent.

Byggplanerna omfattar två byggnader som tillsammans kommer att inrymma ungefär 70 lägenheter. Färdiga moduler kommer att byggas i Söderhamn för att sammanfogas till hus i Borlänge.
Ett kvarter bort kommer Bo Klok, Ikea och Skanska, att bygga ungefär 60 lägenheter enligt samma modell. En gemensam nämnare för de båda projekten är att husen ska byggas i trä och att en del av den energi som krävs ska hämtas från solen.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 39 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS