Högtidsdag för 726 Avestabor

726 Avestabor har just nu extra starka skäl att fira att Finland firar 100 år och sin självständighet. Deras gemensamma nämnare är att de är födda i Finland. De motsvarar 3.1 procent av kommunens befolkning.

ANNONS