Förarens förmåga och farten avgör

Statistiken visar i nuläget 55 trafikolyckor i Dalarna under december 2017. När alla siffror från blåljusenheterna inkommit kommer numren emellertid att stiga.
Foto: Sonny Jonasson
DALARNA. Varje tillbud är en potentiell tragedi. Vägarna är nyckfulla också denna vinter.

Vilken blåljusenhet som åker först beror på tillbudets olycksnatur och allvar.
– Det primära vid polisiär utryckning är som alltid givetvis att rädda liv, när det rör sig om en svår olycka, säger Stefan Dangardt.
– Vi bistår ambulans och räddningstjänst i deras arbete om det rör sig om en allvarlig situation, utvecklar han.

Beslutet rörande lägets dignitet och om närmaste patrull ska åka till trafiktillbudet fattas av vakthavande befäl.
– Därtill är vår uppgift också att undersöka huruvida brott har begåtts i samband med olyckan, och även hantera trafikläget på platsen, förklarar Stefan Dangardt.
December innebar ombytliga väderförhållanden och därav stundtals svårbemästrade vintervägar.

2016 registrerades i december månad sammanlagt 120 trafikolyckor av varierande grad i länet.
– Statistiken vi har i nuläget visar att det var 55 olyckor i Dalarna under december 2017, berättar Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen.

1 dödsolycka, 1 allvarlig olycka, 12 måttliga och 41 lindriga, enligt rådande klassificering på området.
– Dock är det alltid en fördröjning innan vi fått in all statistik från polisen, ambulans och räddningstjänst, förklarar Khabat Amin.
– Därav kommer de slutliga siffrorna vara högre än vad nuläget visar.

Stefan Dangardt fortsätter:
– Det går inte att säga säkert utan alla siffror tillgängliga, men kanske är känslan att det varit snäppet mindre tillbud än tidigare.
– Trafikverket har varit bra på att gå ut och varna om trafikfaror, och kanske att det har givit resultat. Det är värt att ha i åtanke, utvecklar han.

Dalarna har vissa sträckor som ofta är hårt trafikerade, inte minst vintertid.
– Riksväg 70, riksväg 50 och E16 är ju pulsådrar till fjällvärlden, säger Stefan Dangardt.
Och understryker:
– Min gamla trafiklärare Birger Eriksson brukar ringa till mig och vara förbannad när media skriver att det är halkan som orsakar olyckorna.
– Även om underlaget och omständigheterna kan vara svåra så handlar det till sist om hastigheten, i viss mån däcken och framför allt föraren.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 03 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

FALUN. Var tar alla undersköterskor vägen? Det är frågan som berörda parter inom vård- och omsorgsväsenden i Dalarna nu ställer sig.
FALUN. Kräksjukan är vinterns ständiga mara. Hiskeliga dygn på knä framför porslinsguden. För vissa innebär viruset även verklig fara.
SVÄRDSJÖ. I Svärdsjö pressar man festsviden. En lokal lokal med legendstatus ska firas. Hedenborg fyller 60 år.