53 vapen inlämnade till polisen i Dalarna

DALARNA. 53 vapen och ungefär 70 kilo ammunition har lämnats in till polisen i Dalarna under vapenamnestins första tolv dagar.

Listan över vapen som lämnats in under vapenamnestins tolv första dagar omfattar:handeldvapen, kulvapen, hagelgevär, startpistol, slaktmask och instickspipa.
– Det enda vapen som möjligen skulle kunna ses som ovanligt är en revolver, Colt 45, men det var satt ur bruk. Pipan var både pluggad och svetsad, säger polisintendent Sten Sabel.
Inget av de vapen som lämnats in kan kopplas till kriminell verksamhet.

För att komma åt vapen som skulle kunna användas i samband med kriminalitet så satsar polisen på informationskampanjer riktade mot platser som bedöms vara våldsutsatta.
– En fjärdedel av de brott där vapen förekommit har en koppling till dessa platser. Våra områdespoliser delar ut blanketter översatta till flera språk för att sprida kunskap om de möjligheter vapenamnestin öppnar, säger Sten Sabel.

Vid den förra vapenamnestin, 2013, lämnades 15 100 vapen och 36 ton ammunition in i riket.
– Om jag minns rätt så kom 600 av de vapnen från Dalarna, säger Sten Sabel.

Inlämnade vapen som inte kan misstänkas ha en koppling till kriminell verksamhet destrueras.
– Förr smältes de ner vid bruket i Smedjebacken, minns Sabel.
Vapen där det kan misstänkas att de använts i samband med brott skickas till Nationellt forensiskt centrum för att provskjutning.

Vapenamnestin löper till den sista april. För personer som ertappas med innehav av vapen utan giltig licens under övrig tid börjar straffskalan vid bötesbrott.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

BORLÄNGE. Borlänges skönsjungande sångerska Ann-Cecilia Thenander medverkar i tv 4-programmet Talang på fredag 23 februari.
BORLÄNGE. Under det senaste halvåret har Borlänge fått ner arbetslösheten med tio procent, genom utmaningen Dubbelt upp. 256 jobb har skapats för i de flesta fall långtidsarbetslösa.
DALARNA. 26 viltolyckor har rapporterats till polisen under den gångna helgen.